AUFDRUK

Algemeen directeur: Vitalij Kungel

HRB 175197 B
BTW-nr: DE 305780777

  Vestigingsadres:

Zoobio GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin

E-Mail: [email protected]
Web: www.zoobio.be

Tel.: +32 4 268 26 84

Platform van de EU-Commissie voor de onlinebeslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr

De website van Zoobio GmbH bevat links naar derden. Zoobio GmbH is voor de informatie die door deze links verkregen wordt niet verantwoordelijk. Het bezoek hiervan geschiedt op uw eigen risico.

 Aansprakelijkheid:

Inhoud van de website
De auteur biedt geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en de kwaliteit van de aanwezige informatie . Claims tegen de auteur, die voortkomen uit materiele danwel immateriele schade door al dan niet verkeerd gebruik van de aangeboden informatie of die foutief of onvolledig door gebruik veroorzaakt worden, zijn bij regel uitgesloten, voorzover volgens de auteur geen opzet of grote nalatigheid in spel is. De auteur behoudt het recht gedeelten van de website en het gehele aanbod zonder mededeling te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of tijdelijk of permanent te beeindigen.

Verwijzingen en links
Bij directe en indirecte verwijzingen naar andere websites („hyperlinks“), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is aansprakelijkheid alleen van toepassing dan en slechts dan wanneer de auteur kennis heeft van de inhoud en als het technisch mogelijk en gegrond was het gebruik van illegale inhoud tegen te gaan. De auteur verklaart hierbij nadrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de link er geen illegale inhoud op de verwijzende website zichtbaar was.

Op de actuele en toekomstige ontwerpen, inhoud en auteurschappen van de gelinkte/gekoppelde websites heeft de auteur geen invloed. Daarmee distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte/gekoppelde websites die na plaatsing van de link veranderd worden. Dit geldt zowel voor alle geplaatste links op de eigen website en die door derden op gastenboeken, fora en mailingslijsten worden geplaatst. Voor illegale, foutieve of volledige inhoud en in het bijzonder schade die door gebruik of misbruik van deze links ontstaat is de eigenaar van de site waar naar gelinkt wordt verantwoordelijk, en niet de eigenaar van de site waar vanaf gelinkt wordt.

Auteursrecht

De auteur streeft er naar de auteursrechten in alle gepubliceerde afbeeldingen, audiofragmenten, videofragmenten en teksten na te leven en alleen zijn eigen afbeeldingen, audiofragmenten, videofragmenten en teksten te gebruiken, of gebruiken te maken van licentievrije afbeeldingen, audiofragmenten, videofragmenten en teksten. Op alle door het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken zijn het merkenrecht van toepassing en liggen de eigendomsrechten bij de geregistreerde eigenaar. Alleen door een simpele vermelding kan niet de conclusie worden getrokken dat het handelsmerk niet door wet beschermd is.

Het copyright voor de door de auteur zelf gepubliceerde objecten blijft bij de auteur van de website. Duplicatie en verspreiding van afbeeldingen, audiodocumenten, videodocumenten en tekst in andere electronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitzonderingen

Deze aansprakelijkheidsuitzondering kan worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waar naar deze website naar verwezen wordt. Indien delen of losse termen van de tekst niet, niet meer, of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijft de rechtsgeldigheid van de rest van de tekst onveranderd

Volg Zoobio
  • Facebook
  • Facebook

de - oko - 006

Klantenservice
Over Zoobio
Koop veilig
  • Snelle levering
  • Klantenbescherminig
  • Gegevensbeveiliging
  • Veilige betaling met SSL-encrypte
  • Beste prijzen
Betalingsmogelijkheden
  • VISA
  • Mastercard
  • PayPal